Infolinia Szczecin: 500 350 920   Informacje Gliwice: 512 707 503     E-mail: sklep@euroczystosc.pl

Zwroty i reklamacje

Zwroty

W przypadku chęci anulowania zamówienia, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nami pod numerem 512 - 707 - 503

Reklamacje

W przypadku wadliwego działania towaru, prosimy o kontakt. Nasz serwis działa w ciągu 48 godzin.

Formularz serwisowy

Numer seryjny urządzenia:

Data zakupu maszyny:

Typ maszyny:

Dane użytkownika / płatnika:

Opis problemu:

PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH dla Firm, dalej zwane PWRUS:
1. Osoba zlecająca naprawę, podpisana poniżej oświadcza, że jest osobą upoważnioną do przesłania niniejszego zlecenia, akceptacji PWRUS oraz wskazania osoby akceptującej koszty.
2. Stawki cenowe: koszt roboczogodziny 100zł/h netto - liczone za każdą rozpoczętą godzinę, dojazd 1,5zł/km netto (km liczone są w dwie strony od najbliższego miasta wojewódzkiego do miejsca użytkowania urządzenia) W przypadku indywidualnych ustaleń stawki jak w umowie.
3. Jeśli pracownik serwisu nie uzyska zgody na naprawę urządzenia w ciągu 30 min od chwili podania szacowanego kosztu naprawy urządzenia - zakończy on czynności serwisowe, a zlecającemu zostaną zafakturowane roboczogodziny i dojazd.
4. Niezależnie od treści zgłoszenia osobą decydującą czy naprawa podlega gwarancji jest Technik przyjeżdzający do naprawy lub w przypadku sporu ze zlecającym - Dział Techniczny firmy Bonus- Czystość.
5. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu oraz akcesoria (m.in. węże, szczotki czyszczące, gumy zbierające, szczotki węglowe, łożyska, uszczelki, filtry, koła, akcesoria itp.)
6. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają awarie powstałe m.in. w skutek: uszkodzeń mechanicznych, pracy na zużytych szczotkach/padach (min. wysokość szczotki - 25mm, pad - 5mm), zużytych gumach ssawy, zapchanych wężykach ssących, zanieczyszczonych filtrach lub zbiornikach oraz na skutek dewastacji urządzeń, stosowania wysoko zasadowej chemii oraz mycia urządzenia otwartym strumieniem wody.
7. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają również awarie powstałe w skutek nie stosowania się do instrukcji obsługi.
8. Zaakceptowanie PWRUS jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby współpracy firmy Bonus- czystość z klientem zgłaszającym serwis.